Montessori

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO CỤ MONTESSORI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO VÀ KỸ NĂNG CỦA TRẺ

tầm quan trọng của giáo cụ Montessori

1. Tổng quan về giáo cụ mầm non Montessori Giáo cụ Montessori là một loại học cụ sử dụng để dạy học theo phương pháp Montessori tạo thành. Khác với các phân loại đồ chơi thông thường, đây là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho trẻ với công dụng vừa học vừa chơi và […]

did something