kynangsong

Các nhóm kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Các nhóm kỹ năng sống cho trẻ mầm non

“Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; kỹ năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương”. – Thomas Szasz Lý do bé cần học kỹ năng sống Mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có những nét riêng biệt, […]

did something