Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Trợ Tá Giáo Viên Montessori Của Ami Tuổi 0-3 Admission Notification Ami 0-3 Orientation And Assistants Certificate Program

  

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA TRỢ TÁ GIÁO VIÊN MONTESSORI CỦA AMI

TUỔI  0-3

ADMISSION NOTIFICATION

AMI 0-3 Orientation and Assistants Certificate Program

 

1. Thời gian (Time)

13/2 – 17/3/2023 (February 13 – March 17, 2023)

  • Học vào buổi tối (Evening class: 20:00 p.m – 22:30 p.m (Vietnam))    

2. Hình thức đào tạo: Trực tuyến

(Training mode: Online via Zoom)

3. Giảng viên (Lecturers):

Ms. Vibhuti Jain: Chuyên gia huấn luyện AMI, có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ 0-3 tuổi từ năm 2009 và từng tham gia công tác các chương trình huấn luyện của AMI ở Đài Bắc, Bangalore, Trùng Khánh, châu Âu, Việt Nam.

(AMI trainer who has a lot of experience working with children 0-3 years old since 2009 and has taught in the AMI training programs in Taipei, Bangalore, Chongqing, Europe, Vietnam)

Ms. Nghiêm Phương Mai:  Chuyên gia giáo dục AMI (0-3, 3-6, 6-12) phụ trách điều phối và phiên dịch

(AMI trained (0-3, 3-6, 6-12) Coordinator and Interpreter)

4 Chứng chỉ: được cấp bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế (AMI)

Certificate is granted by the Association Montessori Internationale (AMI)

5. Học phí (Tuition): 6.000.000 VND

–   6.500.000 VND  (nếu học viên đăng kí sau hạn chót – after the deadline

–    Học viên nước ngoài  (Foreign student): 7.500.000 VND or 300 USD

(350 USD after the deadline)

  1. Ưu đãi: Giảm học phí cho nhóm 3 người trở lên và đăng kí trước ngày 1/1/2023

(Offer: Discount for groups of 3 or more if registering before January 1, 2023)

  1. Lưu ý: Khóa học sẽ bắt đầu đúng dự kiến khi có đủ học viên ghi danh ở mức tối thiểu. Nếu không đủ số người đăng ký, chương trình sẽ được bãi bỏ hoặc thời gian bắt đầu khóa học sẽ được điều chỉnh lại.

(Note: The program must reach minimum enrollment in order to begin. Programs that do not meet minimum enrollment will be canceled. Program dates subject to change.

  1. Hạn chót đăng kí: 01/02/2023

(Registration deadline: February 1, 2023)

  1. Liên hệ (Contact): 0372328320

Email: [email protected]

Đăng kí tại đây (Register here):

 https://forms.gle/CoXNdhco7ZnVjkCa6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

did something